0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Tự Động Weldy

Máy Hàn Màng HDPE Weldy WGW 300

Năm sản xuất:  40 - 450
Thương hiệu:  0 - 8,5
Công suất:  1750

Máy Hàn Màng HDPE Miniwelder Geo 2

Trọng lượng:  4kg
Năm sản xuất:  60-480
Công suất:  800

Máy Hàn Màng TPO, PVC roof40

Năm sản xuất:  100 - 600
Thương hiệu:  0.7 - 10
Công suất:  3450

Máy hàn Màng TPO PVC Miniwelder Roof 2

Trọng lượng:  4kg
Năm sản xuất:  60-480
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex1

Trọng lượng:  4kg
Năm sản xuất:  60-480
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex 2

Trọng lượng:  4kg
Năm sản xuất:  60-480
Công suất:  800

Máy Hàn Màng TPO, PVC roofer RW3400

Năm sản xuất:   20 - 600 °C
Thương hiệu:  1.0 - 7.5
Công suất:  3500

Máy Hàn Màng PVC Foiler ETL

Năm sản xuất:  40 - 530 C
Thương hiệu:   0.4 - 7.5
Công suất:  1700

Máy hàn Màng PVC Foiler - Weldy

Năm sản xuất:  80 - 530
Thương hiệu:  0.4 - 7.5
Công suất:  2100
0913 888 247