0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Tự Động Weldy

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder Geo 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn mái nhà PVC Miniwelder Roof 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex1

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800
0913 888 247