0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Tự Động Weldy

Máy Hàn Màng HDPE Weldy WGW 300

Nhiệt độ:  40 - 450oC
Tốc độ hàn:  0 - 8,5m/phút
Công suất:  1750

Máy Hàn Màng HDPE Miniwelder Geo 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy Hàn Mái Chống Thấm roof40

Nhiệt độ:  100 - 600oC
Tốc độ hàn:  0.7 - 10m/phút
Công suất:  3450

Máy hàn mái nhà PVC Miniwelder Roof 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex1

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy Hàn Mái Chống Thấm roofer RW3400

Nhiệt độ:   20 - 600 °CoC
Tốc độ hàn:  1.0 - 7.5m/phút
Công suất:  3500

Máy Hàn Màng PVC Foiler ETL

Nhiệt độ:  40 - 530 CoC
Tốc độ hàn:   0.4 - 7.5m/phút
Công suất:  1700

Máy hàn Màng PVC Foiler - Weldy

Nhiệt độ:  80 - 530oC
Tốc độ hàn:  0.4 - 7.5m/phút
Công suất:  2100
0913 888 247