Máy Hàn Nhựa Leister

Máy Hàn Cầm Tay Triac ST

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy Hàn Cầm Tay Diode S

Công suất:  1000 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Cầm Tay Welding Pen S

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy hàn nhựa Electron

Công suất:  3400 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn nhựa Triac Drive AT

Công suất:  1600 hp/kw
Nhiệt độ:  650 oC
Tốc độ hàn:  10 m/phút

Máy Hàn Tự Động Twinny T

Công suất:  2300 hp/kw
Nhiệt độ:  600 oC
Tốc độ hàn:  3.2 m/phút

Máy Hàn Tự Động Twinny S

Công suất:  2900 hp/kw
Nhiệt độ:  600 oC
Tốc độ hàn:  2.5 m/phút

Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  16 kg
Tốc độ hàn:  6-12 m/phút

Máy hàn mái nhà Uniroof AT/ST

Công suất:  3450 hp/kw
Nhiệt độ:  620 oC
Tốc độ hàn:  10 m/phút

Máy hàn đùn Weldmax

Công suất:  2200 hp/kw
Nhiệt độ:  650 oC

Máy Hàn Đùn Fusion 2

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  5.9 kg
Nhiệt độ:  300 oC

Máy Hàn Đùn Fusion 3C

Công suất:  3500 hp/kw
Trọng lượng:  6.9 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn Fusion 3

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  7.2 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S1

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  4.7 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S2

Công suất:  3000 hp/kw
Trọng lượng:  5.8 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S4

Công suất:  3680 hp/kw
Trọng lượng:  8.7 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Tạo Rãnh Groover

Công suất:  700 hp/kw
Trọng lượng:  6.7 kg
Tốc độ hàn:  14 m/phút

Máy Hàn Sàn Vinyl UniFloor E

Công suất:  2300 hp/kw
Trọng lượng:  11 kg
Tốc độ hàn:  7.5 m/phút

Máy Hàn Sàn Vinyl MiniFloor

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  5.3 kg
Tốc độ hàn:  5 m/phút