0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Cầm Tay Weldy

Máy hàn nhựa cầm tay Weldy HT1600

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  40-700

Máy hàn nhựa Energy HT1600 | Weldy plastic kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  40-700

Máy hàn nhựa Cầm Tay HT1600 - Overlap Kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  40-700

Máy hàn nhựa Cầm Tay Energy HT1600 D

Giờ hoạt động:  230
Năm sản xuất:   40 - 620 °C
Công suất:  1600W

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay Energy HT3400

Giờ hoạt động:  230
Năm sản xuất:  40 - 650
Công suất:  3400

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay Weldy HT 330-S

Giờ hoạt động:  230
Năm sản xuất:  80-600
Công suất:  2000

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay HT 530-A

Giờ hoạt động:  230
Năm sản xuất:  80-650
Công suất:  2300

Máy khò cầm tay HG 530-A

Trọng lượng:  0.75kg
Năm sản xuất:  80 - 650 °C
Công suất:  2300W

Máy khò cầm tay HG 330-A

Trọng lượng:  0.75kg
Công suất:  2300W

Máy khò cầm tay HG 330-B

Trọng lượng:  0.7kg
Năm sản xuất:  350 - 550
Công suất:  1600W

Máy khò cầm tay HG 530-A Car Wrapping Kit

Trọng lượng:  0.75kg
Năm sản xuất:  80 - 650 °C
Công suất:  2300W

Máy khò cầm tay HG 330-B Car Wrapping Kit

Trọng lượng:  0.7kg
Năm sản xuất:   350 - 550
Công suất:  1600W
0913 888 247