0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Nhựa Weldy

Máy hàn nhựa cầm tay Weldy HT1600

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  40-700

Máy hàn nhựa Energy HT1600 | Weldy plastic kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  40-700

Máy Hàn Đùn Booster EX2 - Weldy

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  6.4kg
Giờ hoạt động:  230V

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex1 - Đồng Lợi

Năm sản xuất:  40 - 450
Thương hiệu:  0 - 8,5
Công suất:  1750

Máy Hàn Màng HDPE Miniwelder Geo 2

Trọng lượng:  4kg
Năm sản xuất:  60-480
Công suất:  800

Máy Hàn Đùn Booster EX3 - Weldy

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  6.9kg
Năm sản xuất:  100 – 560

Máy hàn nhựa Cầm Tay HT1600 - Overlap Kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  40-700

Máy Hàn Màng TPO, PVC roof40

Năm sản xuất:  100 - 600
Thương hiệu:  0.7 - 10
Công suất:  3450

Máy hàn nhựa Cầm Tay Energy HT1600 D

Giờ hoạt động:  230
Năm sản xuất:   40 - 620 °C
Công suất:  1600W

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay Energy HT3400

Giờ hoạt động:  230
Năm sản xuất:  40 - 650
Công suất:  3400

Máy hàn Màng TPO PVC Miniwelder Roof 2

Trọng lượng:  4kg
Năm sản xuất:  60-480
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex1

Trọng lượng:  4kg
Năm sản xuất:  60-480
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex 2

Trọng lượng:  4kg
Năm sản xuất:  60-480
Công suất:  800

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay Weldy HT 330-S

Giờ hoạt động:  230
Năm sản xuất:  80-600
Công suất:  2000

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay HT 530-A

Giờ hoạt động:  230
Năm sản xuất:  80-650
Công suất:  2300

Máy Hàn Màng TPO, PVC roofer RW3400

Năm sản xuất:   20 - 600 °C
Thương hiệu:  1.0 - 7.5
Công suất:  3500

Máy Hàn Màng PVC Foiler ETL

Năm sản xuất:  40 - 530 C
Thương hiệu:   0.4 - 7.5
Công suất:  1700

Máy hàn Màng PVC Foiler - Weldy

Năm sản xuất:  80 - 530
Thương hiệu:  0.4 - 7.5
Công suất:  2100

Máy khò cầm tay HG 530-A

Trọng lượng:  0.75kg
Năm sản xuất:  80 - 650 °C
Công suất:  2300W
0913 888 247