0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Nhựa Weldy

Máy hàn nhựa cầm tay Weldy HT1600

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy hàn nhựa Energy HT1600 | Weldy plastic kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy Hàn Đùn Booster EX2 - Weldy

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  6.4kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Màng HDPE Weldy WGW 300

Nhiệt độ:  40 - 450oC
Tốc độ hàn:  0 - 8,5m/phút
Công suất:  1750

Máy Hàn Màng HDPE Miniwelder Geo 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy Hàn Đùn Booster EX3 - Weldy

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  6.9kg
Nhiệt độ:  100 – 560oC

Máy hàn nhựa Cầm Tay HT1600 - Overlap Kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy Hàn Mái Chống Thấm roof40

Nhiệt độ:  100 - 600oC
Tốc độ hàn:  0.7 - 10m/phút
Công suất:  3450

Máy hàn nhựa Cầm Tay Energy HT1600 D

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:   40 - 620 °CoC
Công suất:  1600W

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay Energy HT3400

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  40 - 650oC
Công suất:  3400

Máy hàn mái nhà PVC Miniwelder Roof 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex1

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay Weldy HT 330-S

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  80-600oC
Công suất:  2000

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay HT 530-A

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  80-650oC
Công suất:  2300

Máy Hàn Mái Chống Thấm roofer RW3400

Nhiệt độ:   20 - 600 °CoC
Tốc độ hàn:  1.0 - 7.5m/phút
Công suất:  3500

Máy Hàn Màng PVC Foiler ETL

Nhiệt độ:  40 - 530 CoC
Tốc độ hàn:   0.4 - 7.5m/phút
Công suất:  1700

Máy hàn Màng PVC Foiler - Weldy

Nhiệt độ:  80 - 530oC
Tốc độ hàn:  0.4 - 7.5m/phút
Công suất:  2100

Máy khò cầm tay HG 530-A

Trọng lượng:  0.75kg
Nhiệt độ:  80 - 650 °CoC
Công suất:  2300W
0913 888 247