0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Nhựa Weldy

Máy hàn nhựa cầm tay Weldy HT1600

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy hàn nhựa Energy HT1600 | Weldy plastic kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy Hàn Đùn Booster EX2 - Weldy

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  6.4kg
Điện áp:  230Vv

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder Geo 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy Hàn Đùn Booster EX3 - Weldy

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  6.9kg
Nhiệt độ:  100 – 560oC

Máy hàn nhựa Cầm Tay HT1600 - Overlap Kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy hàn mái nhà PVC Miniwelder Roof 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex1

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex 2

Trọng lượng:  4kg
Nhiệt độ:  60-480oC
Công suất:  800
0913 888 247