0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe Xúc Lật ENSIGN

Xe xúc lật ENSIGN YX636

Trọng lượng:  10500kg
Tải trọng nâng roc:  3500kg

Xe Xúc lật ENSIGN YX667

Công suất:  178hp/kw
Trọng lượng:  20700kg
Tải trọng nâng roc:  6000kg

Xe xúc lật ENSIGN YX655

Công suất:  162hp/kw
Trọng lượng:  16500kg
Tải trọng nâng roc:  5000kg

Xe Xúc lật ENSIGN YX638

Công suất:  97hp/kw
Trọng lượng:  10500kg
Tải trọng nâng roc:  3000kg

Xe xúc lật ENSIGN YX635

Công suất:  92hp/kw
Trọng lượng:  10300kg
Tải trọng nâng roc:  3000kg

Xe Xúc LW300FN/KN

Trọng lượng:  10900kg
Tải trọng nâng roc:  3000kg
Model:  3.8

Xe Xúc LW400KN

Trọng lượng:  14500kg
Tải trọng nâng roc:  4000kg
Model:  3.8

Xe Xúc LW500FN

Trọng lượng:  16900kg
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Model:  3.8

Xe Xúc LW600

Trọng lượng:  20000kg
Tải trọng nâng roc:  6000kg
Model:  3.8

Xe Xúc ZL50GN

Trọng lượng:  17500kg
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Model:  3.8

Xe Đào XE135B

Trọng lượng:  13000kg
Tải trọng nâng roc:  0.4-0.5m3kg
Chiều sâu đào:  5.5m

Xe Đào XE215C

Trọng lượng:  21300kg
Tải trọng nâng roc:  0.9m3kg
Chiều sâu đào:  6.5m

Xe Đào XE335C

Trọng lượng:  33800kg
Tải trọng nâng roc:  1.4m3kg
Chiều sâu đào:  6.9m

Xe Đào XE370CA

Trọng lượng:  36600kg
Tải trọng nâng roc:  1.6-1.8m3kg
Chiều sâu đào:  6.9m

Xe Đào Bánh Lốp XE60W

Trọng lượng:  5930kg
Tải trọng nâng roc:  0.2m3kg
Chiều sâu đào:  3.5m

Xe Đào Bánh Lốp XE150W

Trọng lượng:  15318kg
Tải trọng nâng roc:  0.58m3kg
Chiều sâu đào:  5m

Xe Đào Bánh Lốp XE210W

Trọng lượng:  21140kg
Tải trọng nâng roc:  0.86m3kg
Chiều sâu đào:  5.7m
0913 888 247