0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Vệ Sinh Công Nghiệp Tennant

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái T7

Trọng lượng:  400kg
Công suất:  1750m2/h
Kích thước:  1520x1000x1270mm

Máy chà sàn liên hợp T300/T300e

Công suất:  1750m2/hhp/kw
Trọng lượng:  166kg
Kích thước:  1302x500x1095mm

Xe quét hút bụi ngồi lái Tennant 6200

Công suất:  6380m2/hhp/kw
Trọng lượng:  923kg
Kích thước:  1960x1420x1440mm

Xe quét hút ngồi lái Tennant 6100

Công suất:  4300m2/hhp/kw
Trọng lượng:  503kg
Kích thước:  1520x810x1180mm

Máy chà sàn TENNANT T390

Model:  T390
Thương hiệu:  TENNANT

Máy chà sàn TENNANT T290

Model:  T290
Thương hiệu:  TENNANT

Máy quét bụi đẩy tay S5

Công suất:  1290m2/hhp/kw
Trọng lượng:  55kg
Kích thước:  923x650x527mm

Máy quét bụi đẩy tay S9

Công suất:  3150m2/hhp/kw
Trọng lượng:  137kg
Kích thước:  1085x799x658mm

Máy quét hút bụi đẩy tay S10

Công suất:  3800m2/hhp/kw
Trọng lượng:  290kg
Kích thước:  1600x910x1000mm

Xe quét hút bụi ngồi lái S16

Công suất:  13490m2/hhp/kw
Trọng lượng:  880kg
Kích thước:  1815x1165x1500mm

Xe quét hút bụi ngồi lái Tennant S20

Công suất:  9650m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1350kg
Kích thước:  2090x1230x1260mm

Xe quét hút bụi ngồi lái Tennant S30

Công suất:  12440m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1620kg
Kích thước:  2360x1590x1475mm

Xe quét hút bụi Tennant 800

Công suất:  12760m2/hhp/kw
Trọng lượng:  2950kg
Kích thước:  3050x1780x1330mm

Máy chà sàn liên hợp T500/T500e

Công suất:  3200m2/hhp/kw
Trọng lượng:  379kg
Kích thước:  1552x850x1100mm

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Tennant T12

Công suất:  4670m2/hhp/kw
Trọng lượng:  664kg
Kích thước:  1710x1065x1420mm

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Tennant T16

Công suất:  5160m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1270kg
Kích thước:  1880x1070x1475mm

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Tennant T20

Công suất:  8190m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1497kg
Kích thước:  2410x1473x1473mm

Xe Chà Quét Hút liên hợp M17

Công suất:  7200m2/hhp/kw
Trọng lượng:  3245kg
Kích thước:  2850x1370x1480mm

Xe Chà Quét Hút liên hợp M20

Công suất:  8190m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1497kg
Kích thước:  2410x1473x1473mm
0913 888 247