0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Cẩu Bánh Xích XCMG

Cẩu Bánh Xích QUY55

Trọng lượng:  31000kg
Tải trọng nâng roc:  55000kg
Chiều cao nâng:  13-52m

Cẩu Bánh Xích QUY75

Trọng lượng:  39000kg
Tải trọng nâng roc:  75000kg
Chiều cao nâng:  13-58m

Cẩu Bánh Xích QUY100

Trọng lượng:  40000kg
Tải trọng nâng roc:  100000kg
Chiều cao nâng:  13-72m

Cẩu Bánh Xích QUY150

Trọng lượng:  53000kg
Tải trọng nâng roc:  150000kg
Chiều cao nâng:  13-82m

Cẩu Bánh Xích QUY250

Trọng lượng:  55000kg
Tải trọng nâng roc:  250000kg
Chiều cao nâng:  13-87m
0913 888 247