0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe Xúc lật XCMG

Xe Xúc LW300FN/KN

Trọng lượng:  10900kg
Tải trọng nâng roc:  3000kg
Chiều cao nâng:  3.8m

Xe Xúc LW400KN

Trọng lượng:  14500kg
Tải trọng nâng roc:  4000kg
Chiều cao nâng:  3.8m

Xe Xúc LW500FN

Trọng lượng:  16900kg
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Chiều cao nâng:  3.8m

Xe Xúc LW600

Trọng lượng:  20000kg
Tải trọng nâng roc:  6000kg
Chiều cao nâng:  3.8m

Xe Xúc ZL50GN

Trọng lượng:  17500kg
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Chiều cao nâng:  3.8m
0913 888 247