0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe xúc Bánh Xích

Xe xúc Bobcat T110

Công suất:  42hp/kw
Tải trọng nâng roc:  499kg
Model:  2.6

Xe xúc Bobcat T450

Công suất:  61hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Model:  2.7

Xe xúc Bobcat T550

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Model:  2.7

Xe xúc Bobcat T590

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  905kg
Model:  3

Xe xúc Bobcat T630

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1012kg
Model:  3

Xe xúc Bobcat T650

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1166kg
Model:  3.2

Xe xúc Bobcat T750

Công suất:  85hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508kg
Model:  3.3

Xe xúc Bobcat T770

Công suất:  92hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1576kg
Model:  3.3

Xe xúc Bobcat T870

Công suất:  99hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1599kg
Model:  3.7
0913 888 247