0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe xúc Bánh Xích

Xe xúc Bobcat T110

Công suất:  42hp/kw
Tải trọng nâng roc:  499kg
Chiều cao nâng:  2.6m

Xe xúc Bobcat T450

Công suất:  61hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Chiều cao nâng:  2.7m

Xe xúc Bobcat T550

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Chiều cao nâng:  2.7m

Xe xúc Bobcat T590

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  905kg
Chiều cao nâng:  3m

Xe xúc Bobcat T630

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1012kg
Chiều cao nâng:  3m

Xe xúc Bobcat T650

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1166kg
Chiều cao nâng:  3.2m

Xe xúc Bobcat T750

Công suất:  85hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508kg
Chiều cao nâng:  3.3m

Xe xúc Bobcat T770

Công suất:  92hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1576kg
Chiều cao nâng:  3.3m

Xe xúc Bobcat T870

Công suất:  99hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1599kg
Chiều cao nâng:  3.7m
0913 888 247