0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy xúc lật bánh lốp

Máy xúc trượt Bobcat S70

Công suất:  24hp/kw
Trọng lượng:  1312kg
Tải trọng nâng roc:  320kg

Lốp xe xúc trượt 10-16.5/12-16.5

Thương hiệu:  Bobcat
Kích thước:  10-16.5/12-16.5mm

Máy xúc trượt Bobcat S16

Công suất:  49/36.5hp/kw
Trọng lượng:  2573kg
Tải trọng nâng roc:  687kg

Máy xúc trượt Bobcat S450

Công suất:  49/36.5hp/kw
Trọng lượng:  2240kg
Tải trọng nâng roc:  608kg

Máy xúc lật Bobcat S18

Công suất:  49/36.5hp/kw
Trọng lượng:  2673kg
Tải trọng nâng roc:  858kg

Máy xúc trượt Bobcat S510

Công suất:  49hp/kw
Tải trọng nâng roc:  748kg
Model:  2.9

Máy xúc trượt Bobcat S530

Công suất:  49hp/kw
Tải trọng nâng roc:  840kg
Chiều sâu đào:  NAm

Máy xúc trượt Bobcat S550

Công suất:  61hp/kw
Tải trọng nâng roc:  894kg
Chiều sâu đào:  NAm

Máy xúc trượt Bobcat S570

Công suất:  61hp/kw
Trọng lượng:  2900kg
Tải trọng nâng roc:  944kg

Máy xúc trượt Bobcat S590

Công suất:  66hp/kw
Trọng lượng:  3054kg
Tải trọng nâng roc:  998kg

Máy xúc lật Bobcat S630

Công suất:  74.3/55.4hp/kw
Trọng lượng:  3496kg
Tải trọng nâng roc:  1040kg

Máy xúc lật Bobcat S650

Công suất:  75hp/kw
Trọng lượng:  3777kg
Tải trọng nâng roc:  1282kg

Xe xúc lật Bobcat S770

Công suất:  92hp/kw
Trọng lượng:  4162kg
Tải trọng nâng roc:  1569kg

Máy xúc lật Bobcat S850

Công suất:  92hp/kw
Trọng lượng:  4540kg
Tải trọng nâng roc:  1850kg

Máy xúc lật 4 bánh chủ động Bobcat A770

Công suất:  92/686.6hp/kw
Trọng lượng:  4291kg
Tải trọng nâng roc:  1550kg

Máy xúc đào liên hợp B730

Công suất:  100/ 74,5hp/kw
Trọng lượng:  7800kg
Tải trọng nâng roc:  3094kg
0913 888 247