0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe Utilities/ ToolCat

Xe Vượt Địa Hình 3400

Công suất:  23.5hp/kw
Tải trọng nâng roc:  669-714kg

Xe Vượt Địa Hình 3400XL

Công suất:  24hp/kw
Tải trọng nâng roc:  850kg

Xe Vượt Địa Hình 3600

Công suất:  23.5hp/kw
Tải trọng nâng roc:  887kg

Xe Vượt Địa Hình 3650

Công suất:  23.5hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1005kg
0913 888 247