0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Điện Trở Nhiệt

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng LHS15

Công suất:  0.55hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Thiết bị Gia Nhiệt Khí nóng LHS21

Công suất:  1hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Thiết bị Gia Nhiệt Khí nóng LHS41

Công suất:  2hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Thiết bị Gia Nhiệt Khí nóng LHS61

Công suất:  4hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC
0913 888 247