0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Thiết Bị Gia Nhiệt LHS

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng LHS 15

Công suất:  0.55hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng LHS 21

Công suất:  1hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng LHS 41

Công suất:  2hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng LHS 61

Công suất:  4hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC
0913 888 247