0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Thổi Hơi Nóng

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind SysTem

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC
Công suất:  2300 – 5400

Máy khò cầm tay Solano AT

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  0.75kg

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind Premium

Công suất:  2300hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Máy thổi nhiệt Ghibli AW

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  1.1kg
Nhiệt độ:  620oC

Máy Thổi Khí Nóng Vulcan System

Công suất:  6hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC
0913 888 247