0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Khoan Ngang - Cẩu - Lu - Ben XCMG

Cẩu Bánh Xích QUY75

Trọng lượng:  39000kg
Tải trọng nâng roc:  75000kg
Chiều cao nâng:  13-58m

Cẩu Bánh Xích QUY55

Trọng lượng:  31000kg
Tải trọng nâng roc:  55000kg
Chiều cao nâng:  13-52m

Cẩu Bánh Xích QUY100

Trọng lượng:  40000kg
Tải trọng nâng roc:  100000kg
Chiều cao nâng:  13-72m

Cẩu Bánh Xích QUY150

Trọng lượng:  53000kg
Tải trọng nâng roc:  150000kg
Chiều cao nâng:  13-82m

Cẩu Bánh Xích QUY250

Trọng lượng:  55000kg
Tải trọng nâng roc:  250000kg
Chiều cao nâng:  13-87m

Cẩu Bánh Lốp QY25B

Trọng lượng:  29000kg
Tải trọng nâng roc:  25000kg
Chiều cao nâng:  34m

Cẩu Bánh Lốp QY50B

Trọng lượng:  42000kg
Tải trọng nâng roc:  50000kg
Chiều cao nâng:  42.5m

Cẩu Bánh Lốp QY100

Trọng lượng:  55000kg
Tải trọng nâng roc:  100000kg
Chiều cao nâng:  51m

Xe Lu Rung XS142

Trọng lượng:  14000-28000kg
Kích thước:  6010x2340x3200mm

Xe Lu Rung XS162

Trọng lượng:  16000-32000kg
Kích thước:  6220x2340x3200mm

Xe Lu Rung XS182

Trọng lượng:  18000-36000kg
Kích thước:  6220x2390x3200mm

Xe Tải Ben Mỏ XDM60

Trọng lượng:  28000kg
Tải trọng nâng roc:  61000kg
Kích thước:  6010x2340x3200mm

Xe Tải Ben Mỏ XDM70

Trọng lượng:  28000kg
Tải trọng nâng roc:  65000kg
Kích thước:  6220x2340x3200mm

Xe Tải Ben Mỏ XDM100

Trọng lượng:  67000kg
Tải trọng nâng roc:  91000kg
Kích thước:  6220x2390x3200mm
0913 888 247