0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Đùn

Máy Hàn Đùn WeldPlast S1

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  4.7kg

Máy hàn đùn Fusion 1

Trọng lượng:  3.4kg
Thương hiệu:  LEISTER
Công suất:  1200W

Máy Hàn Đùn Fusion 2

Công suất:  2800hp/kw
Trọng lượng:  5.9kg
Năm sản xuất:  300

Máy Hàn Đùn Fusion 3C

Công suất:  3200hp/kw
Trọng lượng:  6.9kg
Năm sản xuất:  600

Máy Hàn Đùn Fusion 3

Công suất:  2800hp/kw
Trọng lượng:  7.2kg
Năm sản xuất:  600

Máy Hàn Đùn WeldPlast S2

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  5.8kg
Năm sản xuất:  600

Máy Hàn Đùn WeldPlast S4

Công suất:  3680hp/kw
Trọng lượng:  8.7kg
Năm sản xuất:  600
0913 888 247