0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Tự Động

Máy Hàn Màng HDPE Geostar G5/G7

Công suất:  2800hp/kw
Trọng lượng:  16kg
Tốc độ hàn:  6-12m/phút

Máy hàn Màng COMET HS

Nhiệt độ:  460oC
Tốc độ hàn:  0.8 - 6m/phút
Công suất:  1850

Máy Hàn Màng HDPE COMET

Nhiệt độ:  420oC
Tốc độ hàn:  0.8 - 3.2m/phút
Công suất:  1200-1500

Máy hàn màng PVC, Màng TPU Công Nghiệp Seamtek W-900 AT

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  120-700oC
Tốc độ hàn:  0.5 - 30m/phút

Máy Hàn Tự Động Twinny T7

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  10.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy hàn màng PVC, Màng TPU Công Nghiệp Seamtek W-2000 AT

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  0-680oC
Kích thước:  2650 x 702 x 1500mm

Máy hàn sàn Vinyl Unifloor 500

Công suất:  2300hp/kw
Trọng lượng:  15.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Tự Động Twinny T5

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  9.9kg
Điện áp:  230Vv

Máy hàn màng PVC Công Nghiệp Seamtek 900 AT

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  120-700oC
Kích thước:  1500 x 702 x 1500mm

Máy Hàn Màng PVC, Bạt Xe Tải VARIANT T1

Điện áp:   200 - 400v
Nhiệt độ:  100 - 620 °CoC

Máy Hàn Màng PVC, Bạt Xe Tải VARIANT T1 Tape

Điện áp:  230 - 400v
Nhiệt độ:   100 - 620 °CoC
Tốc độ hàn:   1.5 - 18m/phút

Máy Hàn Màng PVC UNIPLAN 500

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  100-620oC
Tốc độ hàn:  1 - 16m/phút

Máy Hàn Màng PVC UNIPLAN 300

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  100 - 620oC
Tốc độ hàn:  1 - 16m/phút

Máy Hàn Màng PVC Hemtek ST

Công suất:  3450hp/kw
Trọng lượng:  27kg

Máy Hàn Tự Động Twinny T

Công suất:  2300hp/kw
Nhiệt độ:  600oC
Tốc độ hàn:  3.2m/phút

Máy hàn màng PVC Công Nghiệp Seamtek 2000 AT

Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  120-700oC
Kích thước:  2650 x 702 x 1500mm

Máy Hàn Màng HDPE, PVC Twinny S

Công suất:  2900hp/kw
Nhiệt độ:  600oC
Tốc độ hàn:  2.5m/phút
0913 888 247