0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Cầm Tay

Máy Hàn Cầm Tay Triac ST

Trọng lượng:  1.0kg
Thương hiệu:  LEISTER
Công suất:  1600

Máy khò cầm tay Solano AT

Trọng lượng:  0.75kg
Thương hiệu:  LEISTER
Công suất:  2300W

Máy thổi nhiệt Ghibli AW

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  1.1kg
Năm sản xuất:  620

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600Whp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  650

Máy hàn nhựa Electron

Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  40-650
Công suất:  3400

Máy Hàn Cầm Tay Diode PID (Đầu Ren)

Công suất:  1000hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  600

Máy Hàn Cầm Tay Welding Pen S

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Năm sản xuất:  600
0913 888 247