0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe Nâng Thò Thụt

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL360

Công suất:  99hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3000kg
Model:  6

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL38.70HF

Công suất:  120hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3800kg
Model:  7

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL35100

Công suất:  99hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3500kg
Model:  10

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat T40180

Công suất:  100hp/kw
Tải trọng nâng roc:  4000kg
Model:  18
0913 888 247