0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe Đào Đa Năng

Xe đào Mini E20

Công suất:  10.2hp/kw
Chiều sâu đào:  2.6m
Kích thước:  3688x991x2296mm

Xe đào Mini E26

Công suất:  25hp/kw
Chiều sâu đào:  2.6m
Kích thước:  4328x1514x2410mm

Xe đào Mini E32

Công suất:  25hp/kw
Chiều sâu đào:  3.1m
Kích thước:  4661x1519x2420mm

Xe đào Mini E35

Công suất:  33.5hp/kw
Chiều sâu đào:  3.1m
Kích thước:  4818x1753x2428mm

Xe đào Mini E42

Công suất:  43hp/kw
Chiều sâu đào:  3.2m
Kích thước:  5080x1750x2507mm

Xe đào Mini E45

Công suất:  43hp/kw
Chiều sâu đào:  3.3m
Kích thước:  5354x1961x2532mm

Xe đào Mini E50

Công suất:  50hp/kw
Chiều sâu đào:  3.5m
Kích thước:  5555x1961x2532mm

Xe xúc đào mini bánh lốp Bobcat E55W

Công suất:  50hp/kw
Chiều sâu đào:  3.9m
Kích thước:  5243x1961x2540mm

Xe xúc đào mini bánh xích E62

Công suất:  60hp/kw
Chiều sâu đào:  4.1m
Kích thước:  5730x1981x2550mm

Xe đào E80

Công suất:  60hp/kw
Chiều sâu đào:  4.7m
Kích thước:  6248x2311x2642mm
0913 888 247