0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe Xúc Đào Đa Năng Bobcat

Xe xúc đa năng Bobcat S70

Công suất:  24hp/kw
Tải trọng nâng roc:  320kg
Model:  2.4

Xe xúc Bobcat S450

Công suất:  49hp/kw
Tải trọng nâng roc:  590kg
Model:  2.8

Xe xúc Bobcat S510

Công suất:  49hp/kw
Tải trọng nâng roc:  748kg
Model:  2.9

Xe xúc Bobcat S530

Công suất:  49hp/kw
Tải trọng nâng roc:  840kg
Model:  3

Xe xúc Bobcat S550

Công suất:  61hp/kw
Tải trọng nâng roc:  794kg
Model:  2.9

Xe xúc Bobcat S570

Công suất:  61hp/kw
Tải trọng nâng roc:  885kg
Model:  3

Xe xúc Bobcat S590

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  952kg
Model:  3

Xe xúc Bobcat S630

Công suất:  75hp/kw
Tải trọng nâng roc:  989kg
Model:  3.1

Xe xúc Bobcat S650

Công suất:  75hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1220kg
Model:  3.2

Xe xúc Bobcat S750

Công suất:  85hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1452kg
Model:  3.3

Xe xúc Bobcat S770

Công suất:  92hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1520kg
Model:  3.3

Xe xúc Bobcat S850

Công suất:  92hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1792kg
Model:  3.6

Xe xúc Bobcat A770

Công suất:  92hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508kg
Model:  3.3

Xe xúc Bobcat T110

Công suất:  42hp/kw
Tải trọng nâng roc:  499kg
Model:  2.6

Xe xúc Bobcat T450

Công suất:  61hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Model:  2.7

Xe xúc Bobcat T550

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Model:  2.7

Xe xúc Bobcat T590

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  905kg
Model:  3

Xe xúc Bobcat T630

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1012kg
Model:  3

Xe xúc Bobcat T650

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1166kg
Model:  3.2

Xe xúc Bobcat T750

Công suất:  85hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508kg
Model:  3.3
0913 888 247