0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Hàn Tự Động Weldy

miniwelder geo2

Operating weight:  4kg
Temperature:  60-480oC
Power:  800

Máy hàn mái nhà PVC Miniwelder Roof 2

Operating weight:  4kg
Temperature:  60-480oC
Power:  800

Máy hàn màng HDPE Miniwelder tex1

Operating weight:  4kg
Temperature:  60-480oC
Power:  800

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex 2

Operating weight:  4kg
Temperature:  60-480oC
Power:  800
0913 888 247