0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Automatic Machines

Máy hàn bạt PVC Công nghiệp Seamtek W-900 AT

Voltage:  230v
Temperature:  120-700oC
Welding speed:  0.5 - 30m/phút

Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

Power:  2800hp/kw
Operating weight:  16kg
Welding speed:  6-12m/phút

Twinny T7 Welding Machine

Power:  3450Whp/kw
Operating weight:  10.5kg
Voltage:  230Vv

Automatic floor welder, UNIFLOOR 500

Power:  2300hp/kw
Operating weight:  15.5kg
Voltage:  230Vv

Hemtek ST Welding Machine

Power:  3450hp/kw
Operating weight:  27kg

Power:  2300hp/kw
Temperature:  600oC
Welding speed:  3.2m/phút

Power:  2900hp/kw
Temperature:  600oC
Welding speed:  2.5m/phút

Máy hàn mái nhà Uniroof AT/ST

Power:  3450hp/kw
Temperature:  620oC
Welding speed:  10m/phút

Twinny T5 Welding Machine

Power:  3450Whp/kw
Operating weight:  9.9kg
Voltage:  230Vv
0913 888 247