0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Automatic Machines

Máy Hàn Màng HDPE Geostar G5/G7

Power:  2800hp/kw
Operating weight:  16kg
Welding speed:  6-12m/phút

Máy hàn Màng COMET HS

Temperature:  460oC
Welding speed:  0.8 - 6m/phút
Power:  1850

COMET Autimatic Welders

Temperature:  420oC
Welding speed:  0.8 - 3.2m/phút
Power:  1200-1500

Máy hàn màng PVC, Màng TPU Công Nghiệp Seamtek W-900 AT

Voltage:  230v
Temperature:  120-700oC
Welding speed:  0.5 - 30m/phút

Twinny T7 Welding Machine

Power:  3450Whp/kw
Operating weight:  10.5kg
Voltage:  230Vv

Seamtek W-2000 AT

Voltage:  230v
Temperature:  0-680oC
Dimension:  2650 x 702 x 1500mm

Automatic floor welder, UNIFLOOR 500

Power:  2300hp/kw
Operating weight:  15.5kg
Voltage:  230Vv

Twinny T5 Welding Machine

Power:  3450Whp/kw
Operating weight:  9.9kg
Voltage:  230Vv

Seamtek 900 AT

Voltage:  230v
Temperature:  120-700oC
Dimension:  1500 x 702 x 1500mm

Máy Hàn Màng PVC, Bạt Xe Tải VARIANT T1

Voltage:   200 - 400v
Temperature:  100 - 620 °CoC

Máy Hàn Màng PVC, Bạt Xe Tải VARIANT T1 Tape

Voltage:  230 - 400v
Temperature:   100 - 620 °CoC
Welding speed:   1.5 - 18m/phút

Máy Hàn Màng PVC UNIPLAN 500

Voltage:  230v
Temperature:  100-620oC
Welding speed:  1 - 16m/phút

Máy Hàn Màng PVC UNIPLAN 300

Voltage:  230v
Temperature:  100 - 620oC
Welding speed:  1 - 16m/phút

Hemtek ST Welding Machine

Power:  3450hp/kw
Operating weight:  27kg

Power:  2300hp/kw
Temperature:  600oC
Welding speed:  3.2m/phút

Seamtek 2000 AT

Voltage:  230v
Temperature:  120-700oC
Dimension:  2650 x 702 x 1500mm

Máy Hàn Màng HDPE, PVC Twinny S

Power:  2900hp/kw
Temperature:  600oC
Welding speed:  2.5m/phút
0913 888 247