0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Heating wedge Weldy WGW 300

 

Call for newest price

Heating wedge Weldy WGW 300


Product information

 

Công suất (HP)
Công suất (W)
Công suất làm sạch (m2/h)
Hộc chứa làm sạch (L)
Thời gian làm việc (h)

Related products

Energy HT1600

Power:  1600hp/kw
Operating weight:  1kg
Temperature:  40-700

energy HT1600 plastic kit

Power:  1600hp/kw
Operating weight:  1kg
Temperature:  40-700

Weldy Hand Extruder Booster EX2

Power:  3000hp/kw
Operating weight:  6.4kg
Voltage:  230V

Máy hàn bạt HDPE Miniwelder tex1 - Đồng Lợi

Temperature:  40 - 450
Welding speed:  0 - 8,5
Power:  1750

miniwelder geo2

Operating weight:  4kg
Temperature:  60-480
Power:  800

Weldy hand Extruder Booster EX3

Power:  3000hp/kw
Operating weight:  6.9kg
Temperature:  100 – 560

energy HT1600 Overlap Kit

Power:  1600hp/kw
Operating weight:  1kg
Temperature:  40-700

roof40 Weldy

Temperature:  100 - 600
Welding speed:  0.7 - 10
Power:  3450
0913 888 247