0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Hot Gun Solano AT

 

Call for newest price

Hot Gun Solano AT


Product information

Công suất (HP)
Công suất (W)
Công suất làm sạch (m2/h)
Hộc chứa làm sạch (L)
Thời gian làm việc (h)

Related products

Máy hàn bạt PVC Công nghiệp Seamtek W-900 AT

Voltage:  230v
Temperature:  120-700oC
Welding speed:  0.5 - 30m/phút

Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

Power:  2800hp/kw
Operating weight:  16kg
Welding speed:  6-12m/phút

Power:  1600hp/kw
Operating weight:  4.7kg
Temperature:  600oC

Triac ST Hot-air hand tools

Power:  1600Whp/kw
Operating weight:  1kg
Temperature:  700oC

Power:  2300hp/kw
Voltage:  230v
Temperature:  600oC

Twinny T7 Welding Machine

Power:  3450Whp/kw
Operating weight:  10.5kg
Voltage:  230Vv

Extruder Fusion 1

Power:  1200Whp/kw
Operating weight:  3.4kg
Temperature:  300oC

Automatic floor welder, UNIFLOOR 500

Power:  2300hp/kw
Operating weight:  15.5kg
Voltage:  230Vv
0913 888 247