0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

 

Call for newest price


Product information

Công suất (HP)
Công suất (W)
Công suất làm sạch (m2/h)
Hộc chứa làm sạch (L)
Thời gian làm việc (h)

Related products

Operating weight:  400kg
Power:  1750m2/h
Dimension:  1520x1000x1270mm

Tennant T300

Power:  1750m2/hhp/kw
Operating weight:  166kg
Dimension:  1302x500x1095mm

Compact rider sweeper 6200

Power:  6380m2/hhp/kw
Operating weight:  923kg
Dimension:  1960x1420x1440mm

6100 Sub-Compact Battery Rider Sweeper

Power:  4300m2/hhp/kw
Operating weight:  503kg
Dimension:  1520x810x1180mm

Power:  1290m2/hhp/kw
Operating weight:  55kg
Dimension:  923x650x527mm

Power:  3800m2/hhp/kw
Operating weight:  290kg
Dimension:  1600x910x1000mm

Sweeper S16 Tennant

Power:  13490m2/hhp/kw
Operating weight:  880kg
Dimension:  1815x1165x1500mm
0913 888 247