Xe Cẩu Bánh Lốp

Xe Cần Cẩu 60 tấn - STC600S

Trọng lượng:  42000 kg
Tải trọng nâng roc:  60000 kg
Chiều cao nâng:  43.5 m

Xe Cần Cẩu 55 tấn - STC550

Trọng lượng:  42000 kg
Tải trọng nâng roc:  55000 kg
Chiều cao nâng:  43 m

Xe Cần Cẩu 50 tấn - STC500

Trọng lượng:  42000 kg
Tải trọng nâng roc:  50000 kg
Chiều cao nâng:  43 m

Xe Cần Cẩu 30 tấn - STC300S

Trọng lượng:  33000 kg
Tải trọng nâng roc:  35000 kg
Chiều cao nâng:  40.5 m

Xe Cần Cẩu 25 tấn - STC250

Trọng lượng:  30000 kg
Tải trọng nâng roc:  25000 kg
Chiều cao nâng:  33.5 m

Xe Cần Cẩu 20 tấn - STC200S

Trọng lượng:  29400 kg
Tải trọng nâng roc:  20000 kg
Chiều cao nâng:  33.5 m

Xe Cần Cẩu 12 tấn - STC120C

Trọng lượng:  16000 kg
Tải trọng nâng roc:  12000 kg
Chiều cao nâng:  30 m