Xe Cẩu Bánh Lốp

Xe Cần Cẩu 12 tấn - STC120C

Trọng lượng:  16000kg
Tải trọng nâng roc:  12000kg
Chiều cao nâng:  30m

Xe Cần Cẩu 20 tấn - STC200S

Trọng lượng:  29400kg
Tải trọng nâng roc:  20000kg
Chiều cao nâng:  33.5m

Xe Cần Cẩu 25 tấn - STC250

Trọng lượng:  30000kg
Tải trọng nâng roc:  25000kg
Chiều cao nâng:  33.5m

Xe Cần Cẩu 30 tấn - STC300S

Trọng lượng:  33000kg
Tải trọng nâng roc:  35000kg
Chiều cao nâng:  40.5m

Xe Cần Cẩu 50 tấn - STC500

Trọng lượng:  42000kg
Tải trọng nâng roc:  50000kg
Chiều cao nâng:  43m

Xe Cần Cẩu 55 tấn - STC550

Trọng lượng:  42000kg
Tải trọng nâng roc:  55000kg
Chiều cao nâng:  43m

Xe Cần Cẩu 60 tấn - STC600S

Trọng lượng:  42000kg
Tải trọng nâng roc:  60000kg
Chiều cao nâng:  43.5m