Thiết Bị Cẩu

Xe Tải Cẩu 10 tấn - SPS25000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  10000 kg
Chiều cao nâng:  18.1 m

Xe Tải Cẩu 12 tấn - SPS30000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  12000 kg
Chiều cao nâng:  14.8 m

Xe Tải Cẩu 14 tấn - SPS35000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  14000 kg
Chiều cao nâng:  18.5 m

Xe Tải Cẩu 20 tấn - SPS50000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  20000 kg
Chiều cao nâng:  21 m

Xe Cẩu Bánh Xích 140 tấn - SCC1350E

Tải trọng nâng roc:  140000 kg
Chiều cao nâng:  80 m

Xe Cẩu Bánh Xích 100 tấn - SCC1000E

Tải trọng nâng roc:  100000 kg
Chiều cao nâng:  61 m

Xe Cẩu Bánh Xích 90 tấn - SCC900E

Tải trọng nâng roc:  90000 kg
Chiều cao nâng:  61 m

Xe Cẩu Bánh Xích 75 tấn - SCC750E

Tải trọng nâng roc:  75000 kg
Chiều cao nâng:  57 m

Xe Cẩu Bánh Xích 60 tấn - SCC600E

Tải trọng nâng roc:  60000 kg
Chiều cao nâng:  52 m

Xe Cẩu Bánh Xích 55 tấn - SCC550E

Tải trọng nâng roc:  55000 kg
Chiều cao nâng:  52 m

Xe Cần Cẩu 60 tấn - STC600S

Trọng lượng:  42000 kg
Tải trọng nâng roc:  60000 kg
Chiều cao nâng:  43.5 m

Xe Cần Cẩu 55 tấn - STC550

Trọng lượng:  42000 kg
Tải trọng nâng roc:  55000 kg
Chiều cao nâng:  43 m

Xe Cần Cẩu 50 tấn - STC500

Trọng lượng:  42000 kg
Tải trọng nâng roc:  50000 kg
Chiều cao nâng:  43 m

Xe Cần Cẩu 30 tấn - STC300S

Trọng lượng:  33000 kg
Tải trọng nâng roc:  35000 kg
Chiều cao nâng:  40.5 m

Xe Cần Cẩu 25 tấn - STC250

Trọng lượng:  30000 kg
Tải trọng nâng roc:  25000 kg
Chiều cao nâng:  33.5 m

Xe Cần Cẩu 20 tấn - STC200S

Trọng lượng:  29400 kg
Tải trọng nâng roc:  20000 kg
Chiều cao nâng:  33.5 m

Xe Cần Cẩu 12 tấn - STC120C

Trọng lượng:  16000 kg
Tải trọng nâng roc:  12000 kg
Chiều cao nâng:  30 m