Thiết Bị Cẩu

Xe Tải Cẩu 10 tấn - SPS25000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  10000kg
Chiều cao nâng:  18.1m

Xe Tải Cẩu 12 tấn - SPS30000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  12000kg
Chiều cao nâng:  14.8m

Xe Tải Cẩu 14 tấn - SPS35000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  14000kg
Chiều cao nâng:  18.5m

Xe Tải Cẩu 20 tấn - SPS50000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  20000kg
Chiều cao nâng:  21m

Xe Cần Cẩu 12 tấn - STC120C

Trọng lượng:  16000kg
Tải trọng nâng roc:  12000kg
Chiều cao nâng:  30m

Xe Cần Cẩu 20 tấn - STC200S

Trọng lượng:  29400kg
Tải trọng nâng roc:  20000kg
Chiều cao nâng:  33.5m

Xe Cần Cẩu 25 tấn - STC250

Trọng lượng:  30000kg
Tải trọng nâng roc:  25000kg
Chiều cao nâng:  33.5m

Xe Cần Cẩu 30 tấn - STC300S

Trọng lượng:  33000kg
Tải trọng nâng roc:  35000kg
Chiều cao nâng:  40.5m

Xe Cần Cẩu 50 tấn - STC500

Trọng lượng:  42000kg
Tải trọng nâng roc:  50000kg
Chiều cao nâng:  43m

Xe Cần Cẩu 55 tấn - STC550

Trọng lượng:  42000kg
Tải trọng nâng roc:  55000kg
Chiều cao nâng:  43m

Xe Cần Cẩu 60 tấn - STC600S

Trọng lượng:  42000kg
Tải trọng nâng roc:  60000kg
Chiều cao nâng:  43.5m

Xe Cẩu Bánh Xích 55 tấn - SCC550E

Tải trọng nâng roc:  55000kg
Chiều cao nâng:  52m

Xe Cẩu Bánh Xích 60 tấn - SCC600E

Tải trọng nâng roc:  60000kg
Chiều cao nâng:  52m

Xe Cẩu Bánh Xích 75 tấn - SCC750E

Tải trọng nâng roc:  75000kg
Chiều cao nâng:  57m

Xe Cẩu Bánh Xích 90 tấn - SCC900E

Tải trọng nâng roc:  90000kg
Chiều cao nâng:  61m

Xe Cẩu Bánh Xích 100 tấn - SCC1000E

Tải trọng nâng roc:  100000kg
Chiều cao nâng:  61m

Xe Cẩu Bánh Xích 140 tấn - SCC1350E

Tải trọng nâng roc:  140000kg
Chiều cao nâng:  80m