Xe Đào Nhỏ

Xe Đào SY35U-Tier 4f(US,3860 kg)

Công suất:  18.2 hp/kw
Chiều sâu đào:  4.8 m
Kích thước (mm):  4915x1720x2515

Xe Đào SY35U-Tier 3

Công suất:  20.4 hp/kw
Chiều sâu đào:  4.8 m
Kích thước (mm):  4915x1720x2515

Xe Đào SY20C

Công suất:  10.3 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.6 m
Kích thước (mm):  3575x1350x2420

Xe Đào SY16C-Tier 3

Công suất:  10.3 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.6 m
Kích thước (mm):  3575x1350x2420