Thiết Bị Bơm Bê Tông

Máy bơm Bê Tông 65m3/HBT6013C-5S

Công suất:  114hp/kw
Trọng lượng:  6000kg
Kích thước:  6730×2100×2600mm

Máy bơm Bê Tông 85m3/HBT8018C-5S

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  7300kg
Kích thước:  7330×2125×2685mm

Máy bơm Bê Tông 95m3/HBT9028CH-5S

Công suất:  360hp/kw
Trọng lượng:  11910kg
Kích thước:  7508×2272×2750mm

Máy bơm Bê Tông 121m3/HBT12020C-5W

Công suất:  300hp/kw
Trọng lượng:  9000kg
Kích thước:  7700×2125×2960mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 43m

Công suất:  170hp/kw
Trọng lượng:  36350kg
Kích thước:  12500x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 47m

Công suất:  170hp/kw
Trọng lượng:  36400kg
Kích thước:  12500x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 56m

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  42500kg
Kích thước:  13850x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 62m

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  53000kg
Kích thước:  15730x2500x4000mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 4m3/SY204C-6

Trọng lượng:  17100kg
Kích thước:  7530×2320×3400mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 8m3/SY308C-8

Trọng lượng:  32200kg
Kích thước:  8700×2500×3820mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 6m3/SY306C-6

Trọng lượng:  26020kg
Kích thước:  8030×2500×3700mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 10m3/SY310C-8

Trọng lượng:  39400kg
Kích thước:  9450×2500×3985mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 12m3/SY412C-8

Trọng lượng:  45300kg
Kích thước:  10800×2500×3985mm