Xe xúc Bánh Xích

Xe xúc Bobcat T870

Công suất:  99 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1599 kg
Chiều cao nâng:  3.7 m

Xe xúc Bobcat T770

Công suất:  92 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1576 kg
Chiều cao nâng:  3.3 m

Xe xúc Bobcat T750

Công suất:  85 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508 kg
Chiều cao nâng:  3.3 m

Xe xúc Bobcat T650

Công suất:  74 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1166 kg
Chiều cao nâng:  3.2 m

Xe xúc Bobcat T630

Công suất:  74 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1012 kg
Chiều cao nâng:  3 m

Xe xúc Bobcat T590

Công suất:  66 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  905 kg
Chiều cao nâng:  3 m

Xe xúc Bobcat T550

Công suất:  66 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635 kg
Chiều cao nâng:  2.7 m

Xe xúc Bobcat T450

Công suất:  61 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635 kg
Chiều cao nâng:  2.7 m

Xe xúc Bobcat T110

Công suất:  42 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  499 kg
Chiều cao nâng:  2.6 m