Xe xúc Bánh Lốp

Xe xúc Bobcat A770

Công suất:  92 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508 kg
Chiều cao nâng:  3.3 m

Xe xúc Bobcat S850

Công suất:  92 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1792 kg
Chiều cao nâng:  3.6 m

Xe xúc Bobcat S770

Công suất:  92 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1520 kg
Chiều cao nâng:  3.3 m

Xe xúc Bobcat S750

Công suất:  85 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1452 kg
Chiều cao nâng:  3.3 m

Xe xúc Bobcat S650

Công suất:  75 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1220 kg
Chiều cao nâng:  3.2 m

Xe xúc Bobcat S630

Công suất:  75 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  989 kg
Chiều cao nâng:  3.1 m

Xe xúc Bobcat S590

Công suất:  66 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  952 kg
Chiều cao nâng:  3 m

Xe xúc Bobcat S570

Công suất:  61 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  885 kg
Chiều cao nâng:  3 m

Xe xúc Bobcat S550

Công suất:  61 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  794 kg
Chiều cao nâng:  2.9 m

Xe xúc Bobcat S530

Công suất:  49 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  840 kg
Chiều cao nâng:  3 m

Xe xúc Bobcat S70

Công suất:  24 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  320 kg
Chiều cao nâng:  2.4 m

Xe xúc Bobcat S450

Công suất:  49 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  590 kg
Chiều cao nâng:  2.8 m

Xe xúc Bobcat S510

Công suất:  49 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  748 kg
Chiều cao nâng:  2.9 m