Xe Trộn Bê Tông

Xe Bồn Trộn Bê Tông 4m3/SY204C-6

Trọng lượng:  17100kg
Kích thước:  7530×2320×3400mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 8m3/SY308C-8

Trọng lượng:  32200kg
Kích thước:  8700×2500×3820mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 6m3/SY306C-6

Trọng lượng:  26020kg
Kích thước:  8030×2500×3700mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 10m3/SY310C-8

Trọng lượng:  39400kg
Kích thước:  9450×2500×3985mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 12m3/SY412C-8

Trọng lượng:  45300kg
Kích thước:  10800×2500×3985mm