Máy Bơm Bê Tông Tĩnh

Máy bơm Bê Tông 121m3/HBT12020C-5W

Công suất:  300 hp/kw
Trọng lượng:  9000 kg
Kích thước (mm):  7700×2125×2960

Máy bơm Bê Tông 95m3/HBT9028CH-5S

Công suất:  360 hp/kw
Trọng lượng:  11910 kg
Kích thước (mm):  7508×2272×2750

Máy bơm Bê Tông 85m3/HBT8018C-5S

Công suất:  180 hp/kw
Trọng lượng:  7300 kg
Kích thước (mm):  7330×2125×2685

Máy bơm Bê Tông 65m3/HBT6013C-5S

Công suất:  114 hp/kw
Trọng lượng:  6000 kg
Kích thước (mm):  6730×2100×2600