Robot Búa Phá Bê Tông HUSQVARNA

Robot HUSQVARNA các loại

Công suất:  15hp/kw
Trọng lượng:  1000kg