Điện Trở Nhiệt

Điện Trở Nhiệt LHS15

Công suất:  0.55 hp/kw
Điện áp:  230 v
Nhiệt độ:  600 oC

Điện Trở Nhiệt LHS21

Công suất:  1 hp/kw
Điện áp:  230 v
Nhiệt độ:  650 oC

Điện Trở Nhiệt LHS41

Công suất:  2 hp/kw
Điện áp:  230 v
Nhiệt độ:  650 oC

Điện Trở Nhiệt LHS61

Công suất:  4 hp/kw
Điện áp:  230 v
Nhiệt độ:  650 oC