Điện Trở Nhiệt

Điện Trở Nhiệt LHS15

Công suất:  0.55hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Điện Trở Nhiệt LHS21

Công suất:  1hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Điện Trở Nhiệt LHS41

Công suất:  2hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Điện Trở Nhiệt LHS61

Công suất:  4hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC