Máy Thổi Hơi Nóng

Máy Thổi Khí Nóng HotWind Premium

Công suất:  2300 hp/kw
Điện áp:  230 v
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Thổi Khí Nóng Vulcan System

Công suất:  6 hp/kw
Điện áp:  230 v
Nhiệt độ:  650 oC