Máy Cắt Rãnh

Máy Tạo Rãnh Groover

Công suất:  700 hp/kw
Trọng lượng:  6.7 kg
Tốc độ hàn:  14 m/phút

Máy Hàn Sàn Vinyl UniFloor E

Công suất:  2300 hp/kw
Trọng lượng:  11 kg
Tốc độ hàn:  7.5 m/phút

Máy Hàn Sàn Vinyl MiniFloor

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  5.3 kg
Tốc độ hàn:  5 m/phút