Xây Dựng Hầm Biogas - Bãi Rác

Máy Hàn Cầm Tay Triac ST

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn nhựa Electron

Công suất:  3400 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy Hàn Tự Động Twinny T

Công suất:  2300 hp/kw
Nhiệt độ:  600 oC
Tốc độ hàn:  3.2 m/phút

Máy Hàn Tự Động Twinny S

Công suất:  2900 hp/kw
Nhiệt độ:  600 oC
Tốc độ hàn:  2.5 m/phút

Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  16 kg
Tốc độ hàn:  6-12 m/phút

Máy Hàn Đùn Fusion 3

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  7.2 kg
Nhiệt độ:  600 oC