Hoạt Động Ngoài Trời

Xe Nâng Scissor 9250RT

Trọng lượng:  680kg
Chiều cao nâng:  18m
Kích thước:  4470x2340x2290mm

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ40T

Trọng lượng:  295kg
Chiều cao nâng:  14m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ61T

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  20m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ82T

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  27m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ86T

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  28m

Xe Nâng Người Cần Z SJ46AJ

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  16m

Xe Nâng Người Cần Z SJ63AJ

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  21m

Xe Nâng Người Cần Z SJ85AJ

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  28m