Máy Hàn Đùn

Máy hàn đùn Weldmax

Công suất:  2200 hp/kw
Nhiệt độ:  650 oC

Máy Hàn Đùn Fusion 2

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  5.9 kg
Nhiệt độ:  300 oC

Máy Hàn Đùn Fusion 3C

Công suất:  3500 hp/kw
Trọng lượng:  6.9 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn Fusion 3

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  7.2 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S1

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  4.7 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S2

Công suất:  3000 hp/kw
Trọng lượng:  5.8 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S4

Công suất:  3680 hp/kw
Trọng lượng:  8.7 kg
Nhiệt độ:  600 oC