Máy Hàn Tự Động

Máy Hàn Tự Động Twinny T

Công suất:  2300 hp/kw
Nhiệt độ:  600 oC
Tốc độ hàn:  3.2 m/phút

Máy Hàn Tự Động Twinny S

Công suất:  2900 hp/kw
Nhiệt độ:  600 oC
Tốc độ hàn:  2.5 m/phút

Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  16 kg
Tốc độ hàn:  6-12 m/phút

Máy hàn mái nhà Uniroof AT/ST

Công suất:  3450 hp/kw
Nhiệt độ:  620 oC
Tốc độ hàn:  10 m/phút