Xe Nâng Thò Thụt

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL35100

Công suất:  99 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3500 kg
Chiều cao nâng:  10 m

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL38.70HF

Công suất:  120 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3800 kg
Chiều cao nâng:  7 m

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL360

Công suất:  99 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3000 kg
Chiều cao nâng:  6 m

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat T40180

Công suất:  100 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  4000 kg
Chiều cao nâng:  18 m