Xe Đào Đa Năng

Xe đào E80

Công suất:  60 hp/kw
Chiều sâu đào:  4.7 m
Kích thước (mm):  6248x2311x2642

Xe đào E63

Công suất:  60 hp/kw
Chiều sâu đào:  4.1 m
Kích thước (mm):  5730x1981x2550

Xe đào E55W

Công suất:  50 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.9 m
Kích thước (mm):  5243x1961x2540

Xe đào Mini E50

Công suất:  50 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.5 m
Kích thước (mm):  5555x1961x2532

Xe đào Mini E45

Công suất:  43 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.3 m
Kích thước (mm):  5354x1961x2532

Xe đào Mini E42

Công suất:  43 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.2 m
Kích thước (mm):  5080x1750x2507

Xe đào Mini E35

Công suất:  33.5 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.1 m
Kích thước (mm):  4818x1753x2428

Xe đào Mini E32

Công suất:  25 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.1 m
Kích thước (mm):  4661x1519x2420

Xe đào Mini E26

Công suất:  25 hp/kw
Chiều sâu đào:  2.6 m
Kích thước (mm):  4328x1514x2410

Xe đào Mini E20

Công suất:  10.2 hp/kw
Chiều sâu đào:  2.6 m
Kích thước (mm):  3688x991x2296