Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất

Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7


Thông tin sản phẩm

Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

Điện áp

V

 230

Công Xuất

W

2800

Nhiệt độ

°C

20-460

Tốc độ hàn

m/min

Level 1: 0.8 – 6

Level 2: 1.5 - 12

Độ dày mối hàn

mm

0.75 – 3

 1 – 3

Size (L x W x H)

mm

420 x 270 x 215

Khối lượng

kg

16.4/17.7

Sản phẩm tương tự

Máy Hàn Tự Động Twinny T7

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  10.5kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Tự Động Twinny T5

Công suất:  3450Whp/kw
Trọng lượng:  9.9kg
Điện áp:  230Vv

Máy Hàn Cầm Tay Triac ST

Công suất:  1600Whp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  700oC

Máy thổi nhiệt Ghibli AW

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  1.1kg
Nhiệt độ:  620oC

Máy hàn đùn Fusion 1

Công suất:  1200Whp/kw
Trọng lượng:  3.4kg
Nhiệt độ:  300oC

Máy Hàn Cầm Tay Diode PID

Công suất:  1000hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Cầm Tay Welding Pen S

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600Whp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC