Tuyển dụng

Tuyển dụng 2 Nhân viên Kinh doanh- Chi Nhánh Hà Nội

Tuyển dụng 2 Nhân viên Kinh doanh- Chi Nhánh Hà Nội

Ngày đăng: 26/12/2019  |  167 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2020, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 02 Nhân viên Kinh doanh làm...

Tuyển  dụng 02 Nhân viên Dịch vụ- Chi nhánh Long Thành

Tuyển dụng 02 Nhân viên Dịch vụ- Chi nhánh Long Thành

Ngày đăng: 30/07/2019  |  287 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2019, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 02 Nhân viên Phòng dịch vụ...

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kinh doanh-Chi nhánh Long Thành

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kinh doanh-Chi nhánh Long Thành

Ngày đăng: 30/07/2019  |  300 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2019, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 02 Nhân viên Kinh doanh làm...

Tuyển dụng 01 nhân viên Xuất Nhập Khẩu-Chi nhánh Long Thành

Tuyển dụng 01 nhân viên Xuất Nhập Khẩu-Chi nhánh Long Thành

Ngày đăng: 30/07/2019  |  296 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2019, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 01 Nhân viên Xuất nhập khẩu...

Tuyển dụng Nhân viên Admin-Chi nhánh Long Thành

Tuyển dụng Nhân viên Admin-Chi nhánh Long Thành

Ngày đăng: 30/07/2019  |  280 lượt xem

Nhằm mục đích mở rộng mạng lưới kinh doanh, chi nhánh Long Thành-Đồng Nai, Công ty Đồng Lợi cần tuyển 01 nhân viên Trợ Lý-Admin...

Tuyển dụng Trưởng nhóm  Kinh doanh- CN Hà Nội

Tuyển dụng Trưởng nhóm Kinh doanh- CN Hà Nội

Ngày đăng: 08/03/2019  |  880 lượt xem

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, và kế hoạch mở rộng nhân sự 2019, Công ty Đồng Lợi cần tuyển Trưởng nhóm Kinh doanh Chi...