Xe Xúc Lật

Xe Xúc Lật SYL956H5

Công suất:  164hp/kw
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Chiều cao nâng:  3.1m

Xe Xúc Lật SW405K

Công suất:  195hp/kw
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Chiều cao nâng:  5.4m