Xe Đào Lớn

Xe Đào SY500H-Tier 3

Công suất:  300 hp/kw
Trọng lượng:  49500 kg

Xe Đào SY465H

Công suất:  250 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.7 m
Kích thước (mm):  12200x3180x3690

Xe Đào SY365C

Công suất:  205 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1 m
Kích thước (mm):  9728x3080x3675

Xe Đào SY750H

Công suất:  377 hp/kw
Chiều sâu đào:  11 m
Kích thước (mm):  12865x4030x4855