Xe Xúc Đào

Xe Xúc Lật SYL956H5

Công suất:  164 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  5000 kg

Xe Xúc Lật SW405K

Công suất:  195 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  5000 kg
Chiều cao nâng:  4.1 m

Xe Đào SY500H-Tier 3

Công suất:  300 hp/kw
Trọng lượng:  49500 kg

Xe Đào SY465H

Công suất:  250 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.7 m
Kích thước (mm):  12200x3180x3690

Xe Đào SY365C

Công suất:  205 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1 m
Kích thước (mm):  9728x3080x3675

Xe Đào SY750H

Công suất:  377 hp/kw
Chiều sâu đào:  11 m
Kích thước (mm):  12865x4030x4855

Xe Đào SY335C-Tier 4i

Công suất:  210 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1 m
Kích thước (mm):  11100x3190x3600

Xe Đào SY335C-Tier 2

Công suất:  190 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1 m
Kích thước (mm):  11100x3190x3600

Xe Đào SY305H

Công suất:  212 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1 m
Kích thước (mm):  11100x3190x3600

Xe Đào SY235C-Tier 4i

Công suất:  132 hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6 m
Kích thước (mm):  9920x3290x3175

Xe Đào SY215C

Công suất:  122 hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6 m
Kích thước (mm):  9728x2980x6700

Xe Đào SY215C-Tier 3

Công suất:  118 hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6 m
Kích thước (mm):  9680x2980x3440

Xe Đào SY210C

Công suất:  104 hp/kw
Chiều sâu đào:  9.1 m
Kích thước (mm):  9680x2980x3440

Xe Đào SY35U-Tier 4f(US,3860 kg)

Công suất:  18.2 hp/kw
Chiều sâu đào:  4.8 m
Kích thước (mm):  4915x1720x2515

Xe Đào SY35U-Tier 3

Công suất:  20.4 hp/kw
Chiều sâu đào:  4.8 m
Kích thước (mm):  4915x1720x2515

Xe Đào SY20C

Công suất:  10.3 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.6 m
Kích thước (mm):  3575x1350x2420

Xe Đào SY16C-Tier 3

Công suất:  10.3 hp/kw
Chiều sâu đào:  3.6 m
Kích thước (mm):  3575x1350x2420