Xe Nâng Cần Z

Xe Nâng Người Cần Z SJ46AJ

Trọng lượng:  227 kg
Chiều cao nâng:  16 m

Xe Nâng Người Cần Z SJ63AJ

Trọng lượng:  227 kg
Chiều cao nâng:  21 m

Xe Nâng Người Cần Z SJ85AJ

Trọng lượng:  227 kg
Chiều cao nâng:  28 m